ใบ ปจ.2 และใบเซอร์ คืออะไร

ใบ คป. 2 คือ ใบ จป. 2 แบบใหม่ หรือเรียกกันแบบง่ายๆว่า แบบตรวจสอบสภาพรถเครน โดยวิศวะกรพร้อมออกใบรับรองเครื่องจักร รายการตรวจเช็คของ คป. 2 ก็เหมือน จป. 2 แทบทุกอย่าง แต่มีเพิ่มเติม 2 ประการ คือ

1.การทดสอบปั้นจั่น (เครน)

2.ชื่อพนักงานบังคับปั่นจั่น

ปจ.2 เป็นใบรับรองโดยผ่านการตรวจสภาพเครื่องจักรว่าสมบูรณ์พร้อมใช้ เช่น สลิง น้ำมันล่อลื่น ระบบลมรั่วซึม และสภาพของเครื่องจักรโดยรวม โดยวิศวะกรพร้อมออกใบรับรองเครื่องจักร ซึ่งเรียกว่า ปจ.2 (ปจ.2 มีอายุ 3 เดือน)

ใบเซอร์คนขับรถเครน เป็นระเบียบตามกฎหมายใหม่ของไทย เพิ่งออกเมื่อปี 2554 ที่คนขับรถเครนต้องผ่านการอบรม เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการทำงาน โดยต้องผ่านการอบรมจากวิศวะกร มีการทดสอบออกใบรับรอง ใบรับรองจะมีอายุการใช้งาน 2 ปี ถือว่าเป็นใบเซอร์ที่สมบูรณ์

ใบปจ.2-ใบเซอร์คนขับ