เช่ารถเครน กรุงเทพ, รถเครนให้เช่า ราคาถูก, รถเครนให้เช่า กรุงเทพ, รถเครนให้เช่า ปทุมธานี

รถเครนรายวันให้เช่า

  • เช่ารถเครนแบบรายวัน คิดค่าเช่า เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. 8 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมง คิดเป็น OT (รวมคนขับและรวมค่าน้ำมัน + อุปกรณ์ บาร์ยกแผ่นพื้น, กระเช้า, กรวยเทเสา, พ๊อกเก็ตเทคอนกรีต, สายพาน, สลิง, อุปกรณ์พื้นฐาน ฯลฯ )
  • 1.1 ทำงาน 8 ชม. (เต็มวัน) ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. 
  •  1.2 ทำงาน 4 ชม. (ครึ่งวันเช้า) ตั้งแต่ 8.00 – 12.00 น. 
  • 1.3 ทำงาน 4 ชม. (ครึ่งวันบ่าย) ตั้งแต่ 13.00 – 17.00 น.

รถเครนรายเดือนให้เช่า

  • เช่ารถเครนรายเดือน คิดค่าเช่า ทำงานตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. 8 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมง คิดเป็น OT (รวมคนขับ + บาร์ยกแผ่นพื้น, พ๊อกเก็ตเทคอนกรีต, สายพาน, สลิง, อุปกรณ์พื้นฐาน ฯลฯ )
  • คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  จากผู้เช่า
  • คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จากผู้ให้เช่า
รถเครน10ตัน

รถเครน 10ตัน 4ล้อ ให้เช่า

รถเครน 10ตัน

รถเครน10ตัน 4ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน รังสิต

รถเครน 10ตัน 6ล้อให้เช่า

เช่ารถเครน รังสิต

รถเครน 10ตัน 6ล้อให้เช่า

เช่ารถเครน 20ตัน กรุงเทพ

รถเครน 20ตัน 10ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน 20ตัน กรุงเทพ ราคา

รถเครน 20ตัน 10ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน 25ตัน กรุงเทพ

รถเครน 25ตัน 10ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน 25ตัน กรุงเทพ ราคาถูก

รถเครน 25ตัน 10ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน 25ตัน กรุงเทพ

รถเครน 25ตัน 4ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน 25ตัน กรุงเทพ ราคา

รถเครน 25ตัน 4ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน 35 ตัน

รถเครน 35ตัน 12ล้อ ให้เช่า

รถเครนรังสิต

รถเครน 35ตัน 12ล้อ ให้เช่า

รถเครน 60ตัน 12ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน 60ตัน กรุงเทพ ราคา

รถเครน 60ตัน 12ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน 80ตัน กรุงเทพ

รถเครน 80ตัน 12ล้อ ให้เช่า

รถเครน 80ตัน 12ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน 130ตัน กรุงเทพ

รถเครน 130ตัน 10ล้อ ให้เช่า

เช่ารถเครน 130ตัน กรุงเทพ

รถเครน 130ตัน 10ล้อ ให้เช่า