ทางเทศบาลบึงยี่โถ ได้มีโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ โควิด-19 กำลังระบาด

วันนี้ ของเรา ได้มอบอาหารปรุงสดใหม่ให้กับนายก รังสรรค์ นันทกาวงศ์ และทีมงานเทศบาลบึงยี่โถ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่กักตัวในสถานการณ์ โควิด-19 กำลังระบาด

วันที่ 11/05/2564

มาตรการช่วงโควิด

ช่วงโควิด 19 ระบาด เรามีมาตรการป้องกันก่อนเข้าออฟฟิศเสมอ โดยให้พนักงานมาตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน พนักงานทุกคนรับวัคซีนโควิด 19 เรียบร้อยทุกคน