กิจกรรมภายในบริษัทของเรา

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ของทุก ๆ ปีทางบริษัทของเราได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เพื่อสร้างทีมร่วมกันให้เป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้พนักงานรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียว ปองดองในหมู่คณะ เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ทุกคนได้คุยกันและเกิดความรักเพื่อนพร้อง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางกันในองค์กร มีการเล่นเกมต่าง ๆ เพื่อชิงรางวัล สำหรับช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงตอบแทนพนักงานในการเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากในการทำงานมาตลอดทั้งปี จับฉลากของขวัญ อีกทั้งทางบริษัทจะมีของขวัญมาให้พนักงานได้ลุ้นรางวัลใหญ่มากมาย โดยงานเลี้ยงจะมีการแข่งขันบนเวที เช่น ประกวดการรักษารถเครน เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้ทันยุคปัจจุบัน

ปีใหม่ พ.ศ.2561

ปีใหม่ พ.ศ.2562

ปีใหม่ 2564

วันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2565

กิจกรรมวันตรุษจีน

ตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่คนจีน บริษัทของเราได้จัดงานวันตรุษจีนโดยการนำเครื่องเซ่นไหว้ เช่น อาหาร ผลไม้ คาวหวาน ฯลฯ นำไปไหว้แม่ย่านางรถเครนทุก ๆคัน ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ทางบริษัทแจกโบนัส หรือ อั๋งเปา ให้เป็นรางวัลสำหรับความดีงามของพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

ตรุษจีน พ.ศ.2561

ตรุษจีน พ.ศ.2562

ตรุษจีน พ.ศ.2563

ตรุษจีน พ.ศ.2564

ตรุษจีน พ.ศ.2565

ตรุษจีน พ.ศ.2566
ตรุษจีน พ.ศ.2567

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ทางบริษัทของเราได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และขอพรจากท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดทั้งปี และมีการละเล่นสาดน้ำปะแป้ง รับประทานอาหารสนุกสนานสามัคคีเป็นครอบครัวใหญ่ อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาประเพณีไทยและเป็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติมาทุกๆปี

สงกรานต์ พ.ศ.2561

สงกรานต์ พ.ศ.2565

สงกรานต์ พ.ศ.2566

สงกรานต์ พ.ศ.2567

กิจกรรมวันแรงงาน

วันแรงงานทางบริษัทของเราได้จัดกิจกรรมวันแรงงานไปในที่ต่างๆ โดยมีกิจกรรมสัมมนาภาคประจำปีทุกๆปีโดยมีวิทยากรด้านความปลอดภัยมาอบรมพนักงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานต่างๆข้อควรระวังเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานความรู้ต่างๆในการทำงานเพิ่มมากขึ้นทั้งอบรมด้านการบริการและมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ การรับประทานอาหารร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพของบริษัทที่เต็มเปี่ยมตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

แรงงาน พ.ศ.2565

แรงงาน พ.ศ.2566