การอบรมพนักงานขับทุกครั้งก่อนที่เครื่องจักรจะออกทำงานจริง

  • พนักงานของเราได้ผ่านการอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  • โดยผ่านการอบรมจากวิศวกรมืออาชีพให้การยกย้าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  • ทีมงานทุกคนได้รับการอบรมมีใบ Certificate ทุกคน และรถมีปจ2.ทุกคัน

กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะ,ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ควบคุมปั้นจั่น พ.ศ.2564

การประชุมประจำเดือน